СТАТУТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 61 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти

 План заходів СШ №61, спрямованих на запобігання насильству (жорстокого поводження з дитиною) та протидію і профілактики булінгу (цькуванню) у 2023-2024 навчальному році

Правила поведінки учнів Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

Правила користування мережею Інтернет для учнів спеціалізованої школи №61

ПОЛОЖЕННЯ про академічну доброчесність учасників освітнього процесу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 61 з поглибленим вивченням інформаційних технологій  

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №61 для 1-4 класів на 2023-2026 н.р. (Савченко О. Я.)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №61 для 1-4 класів на 2023-2026 н.р. (Інтелект України)

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №61 для 5-6 класів на 2023-2024 н.р

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №61 для 7-9, 11 класів на 2023-2026 н.р.

Нормативно-правові документи

Правові документи

Конституція України

Конвенція про права дитини

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа)

Закони України

Закон про освіту
Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Закон України «Про відпустки»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про охорону дитинства»

Кодекс законів про працю України

Закон «Про доступ до публічної інформації»

Закон України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Положення, які регламентують роботу закладу

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Порядок проведення державної підсумкової атестації

Порядок створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”

Примірне положення про раду загальноосвітнього
навчального закладу

Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти

Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток

Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти

Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Положення про психологічну службу у системі освіти України

Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»

Кабінет інформатики  (Положення про кабінет інформатики)

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

 Інструктивні матеріали

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах  Наказ МОН N 496 від 03.06.2008

Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти

Критерії початкової освіти – загальні підходи

Інформатика. Критерії оцінювання навчальних досягнень

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

  Інші розпорядчі документи

Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

Наказ про захист персональних даних

Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

Правила опіки та піклування

Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Тривалість уроків у початкових класах

Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 “Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному” році”

Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.”

Лист про електронні адреси сайтів, на яких розміщені перші параграфи підручників для  учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Лист про проведення ревізії документів щодо надання грифа та свідоцтва про визнання відповідності педагогічним вимогам засобів навчання та обладнання навчального і спеціального призначення для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Доступ до публічної інформації

Розпорядження Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року

Методичні рекомендації

Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 “Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів”

Лист Міністерства № 1/9-368 від 24.05.2013  “Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі”

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє електронні адреси авторів підручників для 1- х класів загальноосвітніх навчальних закладів для отримання консультацій і відповідей на запитання педагогічних працівників. 

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

Постанова Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року

Постанова Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 2014 р. № 588

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

 Типові освітні програми

Наказ Міністерства освіти і науки України № 407 від 20.04.2018 р. “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 405 від 20.04.2018 р. “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня”

Наказ Міністерства освіти і науки України № 406 від 20.04.2018 р. “Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня”